Isten rendelt minket oda az
evangélium hirdetésére
  2021. május (Pünkösd hava) 8. Szombat. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Mihály és Győző látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja – Körmenet ("B" év)

EVANGÉLIUM Mk 11, 1-10

    Az ünnepélyes bevonulásról mind a négy evangélista megemlékezik. Márk szerényen felsorolja az eseményeket. Máté ünnepélyesebb, ő már kitér a jövendölések teljesedésére. Jézus úgy jön, mint a béke királya, nem mint politikai szabadító. (Zak 9, 9.) Ô Dávid Fia, aki az Úr nevében jön, tehát Isten országának kegyelmeit hozza. A tömeg lelkesedésében már benne van az Egyház hódolatának kifejezése is.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből


    Áldott, aki jön az Úr nevében!


    Abban az időben:
    Amikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia táján, az Olajfák-hegyénél Jézus előreküldte két tanítványát. Ezt mondta nekik: ,,Menjetek a szemközti faluba. Amint beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még nem ült. Oldjátok el és vezessétek ide. Ha valaki szólna, hogy mit tesztek, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége. Erre mindjárt elengedi.''
    El is mentek, és az útelágazásnál egy kapuhoz kötve megtalálták a szamárcsikót. Eloldották. Azok közül, akik ott ácsorogtak, valaki megkérdezte: ,,Miért oldjátok el a szamarat?'' Azt válaszolták, amit az Úr mondott nekik, és erre elengedték őket.
    A szamárcsikót Jézushoz vezették. Ráterítették köntöseiket, ő pedig felült rá. Sokan az útra teregették köntösüket, mások meg a lombos faágakat, amelyeket a réten vágtak. Akik előtte jártak, és akik kísérték, így kiáltoztak: ,,Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a magasságban!''

Ezek az evangélium igéi.

Vagy:


+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 12, 12-16

    Abban az időben:
    A nagy tömeg, amely az ünnepre jött, hírét vette, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik. Pálmaágakat szedtek és kivonultak eléje. Így köszöntötték: ,,Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!''
Jézus talált ott egy szamárcsikót. Felült rá, amint az Írás mondja: ,,Ne félj, Sion leánya! Nézd, jön királyod egy szamárcsikó hátán!'' Tanítványai először nem értették mindezt. Amikor azonban Jézus
megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy ami róla írva volt, azt cselekedték vele.

    Ezek az evangélium igéi.