Az Úr egyeseket apostolokká,
evangélistákká tett
  2021. szeptember (Szent Mihály hava) 21. Kedd. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Máté és Mirella látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY Dán 7, 13–14

    A Messiás hatalmát az Ószövetség többféleképpen jelezte előre. Izajás arról beszélt, hogy az e jövendő Messiás Isten lelkének te fességét birtokolja és az irgalom tetteit hajtja végre. Az olvasmány arról szól, hogy ő kap hatalmat az ítéletre. A próféta Ember, fiának nevezi, tehát valóságos ember is, de ugyanakkor az égfelhőiben jön, ami isteni kiváltság. Uralma ezért terjed ki minden népre és tart örökké.

Bővebben ...

Évközi 31. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY MTörv 6, 2-6

    Az Ószövetség régebbi könyvei még úgy beszélnek, hogy Isten az ember hűségét földi javakkal, az ígéret földjének hosszú birtoklásával jutalmazza. A földi jutalom, főleg a hosszú élet, előképe az örök életnek, ahol magasabb értékeket kapunk érdemeink jutalmául. Az ígéret hozzátartozik a remény felébresztéséhez. Az ember csak úgy vállal áldozatot, ha jár érte valami. A legfontosabb kötelesség Isten szeretete, ami azt jelenti, hogy semmit nem helyezünk elé az ő akaratának, s ő maga lesz a jutalmunk.

Bővebben ...

Évközi 33. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Dán 12, 1-3

    Ószövetség késői könyveiben már jelentkezik a feltámadás és a túlvilági igazságszolgáltatás hite. A próféta ezt úgy tanítja, mint amit a kinyilatkoztatásból kapott. A feltámadással együtt jár az ítélet, amely véglegesen elválasztja az igazakat és a bűnösöket. Különleges jutalom vár azokra, akik másokat az igazság megismerésére tanítottak.

Bővebben ...

November 1. – Mindenszentek ünnepe ("B" év)

OLVASMÁNY Jel 7, 2-4. 9-14

    A Jelenések könyve az 1. század végén keletkezett és képekben utal arra, hogy az Egyháznak valódi történeti élete lesz. Meg kell küzdenie mindenféle bajjal, a gonoszság hatalmával, de az mind Isten tudtával történik. A választottakra először alkalmazza a 144 ezernyi sokaságot, a 12 ószövetségi törzs 12 ezerszeresét, azután pedig megszámlálhatatlan sokaságról beszél. Isten végtelenül irgalmas, azért dicsőítés illeti őt és a Bárányt.

Bővebben ...

Évközi 32. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 17, 10-16

    Aki kész az utolsó falatot is megosztani mással, abban többnyire nagy a hit és az Isten iránti bizalom. Ez az ószövetségi szegény özvegy hasonlít ahhoz, akit Jézus lát a templom kincstáránál, és megállapítja róla, hogy két fillérjével többet adott, mint a gazdagok nagy adományukkal. Isten azt nézi, hogy most mi telik tőlünk és mennyi bennünk a készség. Az ilyen szeretet megkapja a jutalmát: Istent nem lehet nagylelkűségben, felülmúlni.

Bővebben ...

Évközi 30. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Jer 31, 7-9

    Jeremiás átélte Jeruzsálem pusztulását és a nép fogságba hurcolását. Hirdette azt is, hogy a csapás Isten büntetése bűneik miatt. De azt a feladatot is megkapta, hogy megcsillogtassa a reményt és vigasztagion. Isten megelégeli a szenvedést és a fogságból hazavezeti őket. Úgy bánik népével, mint atya; megfenyíti, de azért, hogy megtérjen és új életet kezdjen.

Bővebben ...