Abban, aki kitart a tanításban,
él az Atya is és a Fiú is
  2018. november (Szent András hava) 16. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Ödön és Edmond látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY Dán 7, 13–14

    A Messiás hatalmát az Ószövetség többféleképpen jelezte előre. Izajás arról beszélt, hogy az e jövendő Messiás Isten lelkének te fességét birtokolja és az irgalom tetteit hajtja végre. Az olvasmány arról szól, hogy ő kap hatalmat az ítéletre. A próféta Ember, fiának nevezi, tehát valóságos ember is, de ugyanakkor az égfelhőiben jön, ami isteni kiváltság. Uralma ezért terjed ki minden népre és tart örökké.

Bővebben...:

Évközi 31. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY MTörv 6, 2-6

    Az Ószövetség régebbi könyvei még úgy beszélnek, hogy Isten az ember hűségét földi javakkal, az ígéret földjének hosszú birtoklásával jutalmazza. A földi jutalom, főleg a hosszú élet, előképe az örök életnek, ahol magasabb értékeket kapunk érdemeink jutalmául. Az ígéret hozzátartozik a remény felébresztéséhez. Az ember csak úgy vállal áldozatot, ha jár érte valami. A legfontosabb kötelesség Isten szeretete, ami azt jelenti, hogy semmit nem helyezünk elé az ő akaratának, s ő maga lesz a jutalmunk.

Bővebben...:

Évközi 33. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Dán 12, 1-3

    Ószövetség késői könyveiben már jelentkezik a feltámadás és a túlvilági igazságszolgáltatás hite. A próféta ezt úgy tanítja, mint amit a kinyilatkoztatásból kapott. A feltámadással együtt jár az ítélet, amely véglegesen elválasztja az igazakat és a bűnösöket. Különleges jutalom vár azokra, akik másokat az igazság megismerésére tanítottak.

Bővebben...:

November 1. – Mindenszentek ünnepe ("B" év)

OLVASMÁNY Jel 7, 2-4. 9-14

    A Jelenések könyve az 1. század végén keletkezett és képekben utal arra, hogy az Egyháznak valódi történeti élete lesz. Meg kell küzdenie mindenféle bajjal, a gonoszság hatalmával, de az mind Isten tudtával történik. A választottakra először alkalmazza a 144 ezernyi sokaságot, a 12 ószövetségi törzs 12 ezerszeresét, azután pedig megszámlálhatatlan sokaságról beszél. Isten végtelenül irgalmas, azért dicsőítés illeti őt és a Bárányt.

Bővebben...:

Évközi 32. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 17, 10-16

    Aki kész az utolsó falatot is megosztani mással, abban többnyire nagy a hit és az Isten iránti bizalom. Ez az ószövetségi szegény özvegy hasonlít ahhoz, akit Jézus lát a templom kincstáránál, és megállapítja róla, hogy két fillérjével többet adott, mint a gazdagok nagy adományukkal. Isten azt nézi, hogy most mi telik tőlünk és mennyi bennünk a készség. Az ilyen szeretet megkapja a jutalmát: Istent nem lehet nagylelkűségben, felülmúlni.

Bővebben...:

Évközi 30. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Jer 31, 7-9

    Jeremiás átélte Jeruzsálem pusztulását és a nép fogságba hurcolását. Hirdette azt is, hogy a csapás Isten büntetése bűneik miatt. De azt a feladatot is megkapta, hogy megcsillogtassa a reményt és vigasztagion. Isten megelégeli a szenvedést és a fogságból hazavezeti őket. Úgy bánik népével, mint atya; megfenyíti, de azért, hogy megtérjen és új életet kezdjen.

Bővebben...: