Eltöröllek, mert beszéded engedetlenség
volt az Úrral szemben
  2020. augusztus (Kisasszony hava) 3. Hétfő. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Hermina és Lídia látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Nagyböjt 4. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Józs 5, 9a. 10-12

    Izrael népének, az Ígéret földje felé való vándorlása előképe volt az Egyház földi vándorlásának, amely az örök haza felé tart Isten megmutatta, hogy gondviselése kíséri népét. Gondoskodott ételükről, italukról, s megígérte, hogy az új haza bő termést hoz számukra, ha megtartják törvényeit. Az ünnepek arra valók voltak, hogy visszatekintsenek Isten nagy tetteire és erősítsék hitüket.

Bővebben ...

Nagyböjt 1. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY MTörv 26, 4-10

    Az ószövetségi vallásban az áldozatbemutatás részben hálaadás volt az Istentől kapott javakért, részben engesztelés a bűnökért. A szentírási szövegek azért emlegetik olyan gyakran ezt az eseményt, hogy azt megőrizzék a külsőségesség veszélyétől és növeljék az emberekben a megfelelő lelkületet. A termés zsengéjének, felajánlása is azt a célt szolgálta, hogy az Isten iránti hála első helyet kapjon.

Bővebben ...

Nagyböjt 3. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Kiv 3, 1-8a. 13-15

    A jelenet mondanivalója az, hogy Isten a kinyilatkoztatásban megismerteti magát velünk. Az ember szeretné tudni, hogy ki az Isten, mit akar velünk, miért teremtette a világot. Mózes küldetést kap, neki beszélnie kell Istenről, azért szeretné tudni a nevét. A válasz ez: Én vagyok, aki vagyok, illetve aki itt vagyok, aki mindig veletek vagyok. Igazában majd tetteimből ismeritek meg, hogy ki vagyok, mert kísérni, vezetni foglak benneteket. Az egész üdvtörténet Isten kinyilatkozása.

Bővebben ...

Évközi 5. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 6, 1-2a. 3-8

    Isten a kinyilatkoztatást emberek közvetítésével adta, de alkalmassá tette őket erre a feladatra. Dicsőségének és hatalmának a látása megerősíti a próféta hitét Attól kapja küldetését, aki előtt az égi hatalmak is hódolnak. A tüzes parázzsal való megérintés annak a jele, hogy Isten hatékonnyá tudja tenni beszédét. A kegyelmi adományok azonban nem kötik meg szabadságát, hanem tökéletesítik, hogy önkéntes odaadással válla ja a küldetést.

Bővebben ...

Nagyböjt 2. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Ter 15, 5-12. 17-18

    Ábrahám történetében előttünk áll az ősi szövetségkötés megpecsételésének a formája. Az áldozati állatokat kettéhasítva lerakták úgy, hogy közöttük át lehetett haladni. Ezzel jelezni akarták, hogy ez történjék velük is, ha nem tartják meg a szerződést. Isten jelképesen válla ja a hűségnek ezt a kinyilvánítását, s így biztosítja Ábrahámot, hogy bízhat benne.

Bővebben ...

Február 2. – Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony "C" év)

OLVASMÁNY Mal 3, 1-4

    Malakiás próféta olyan időben működött, amikor a papok buzgósága alábbhagyott, és a nép vallásos élete is meglazult. Ezért szólítja fel őket megtérésre, s figyelmeztetésül hivatkozik az ítéletre. Előbb azonban az istentiszteletnek és a papságnak meg kell újulnia. Az Úr útját Isten követe készíti majd elő. Az Újszövetség ebben a küldöttben Keresztelő Jánost látta. Krisztus áldozata pedig meghozta az istentisztelet teljességét.

Bővebben ...