Abban, aki kitart a tanításban,
él az Atya is és a Fiú is
  2018. november (Szent András hava) 16. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Ödön és Edmond látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Nagyböjt 4. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Józs 5, 9a. 10-12

    Izrael népének, az Ígéret földje felé való vándorlása előképe volt az Egyház földi vándorlásának, amely az örök haza felé tart Isten megmutatta, hogy gondviselése kíséri népét. Gondoskodott ételükről, italukról, s megígérte, hogy az új haza bő termést hoz számukra, ha megtartják törvényeit. Az ünnepek arra valók voltak, hogy visszatekintsenek Isten nagy tetteire és erősítsék hitüket.

Bővebben...:

Nagyböjt 1. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY MTörv 26, 4-10

    Az ószövetségi vallásban az áldozatbemutatás részben hálaadás volt az Istentől kapott javakért, részben engesztelés a bűnökért. A szentírási szövegek azért emlegetik olyan gyakran ezt az eseményt, hogy azt megőrizzék a külsőségesség veszélyétől és növeljék az emberekben a megfelelő lelkületet. A termés zsengéjének, felajánlása is azt a célt szolgálta, hogy az Isten iránti hála első helyet kapjon.

Bővebben...:

Nagyböjt 3. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Kiv 3, 1-8a. 13-15

    A jelenet mondanivalója az, hogy Isten a kinyilatkoztatásban megismerteti magát velünk. Az ember szeretné tudni, hogy ki az Isten, mit akar velünk, miért teremtette a világot. Mózes küldetést kap, neki beszélnie kell Istenről, azért szeretné tudni a nevét. A válasz ez: Én vagyok, aki vagyok, illetve aki itt vagyok, aki mindig veletek vagyok. Igazában majd tetteimből ismeritek meg, hogy ki vagyok, mert kísérni, vezetni foglak benneteket. Az egész üdvtörténet Isten kinyilatkozása.

Bővebben...:

Évközi 5. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 6, 1-2a. 3-8

    Isten a kinyilatkoztatást emberek közvetítésével adta, de alkalmassá tette őket erre a feladatra. Dicsőségének és hatalmának a látása megerősíti a próféta hitét Attól kapja küldetését, aki előtt az égi hatalmak is hódolnak. A tüzes parázzsal való megérintés annak a jele, hogy Isten hatékonnyá tudja tenni beszédét. A kegyelmi adományok azonban nem kötik meg szabadságát, hanem tökéletesítik, hogy önkéntes odaadással válla ja a küldetést.

Bővebben...:

Nagyböjt 2. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Ter 15, 5-12. 17-18

    Ábrahám történetében előttünk áll az ősi szövetségkötés megpecsételésének a formája. Az áldozati állatokat kettéhasítva lerakták úgy, hogy közöttük át lehetett haladni. Ezzel jelezni akarták, hogy ez történjék velük is, ha nem tartják meg a szerződést. Isten jelképesen válla ja a hűségnek ezt a kinyilvánítását, s így biztosítja Ábrahámot, hogy bízhat benne.

Bővebben...:

Február 2. – Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony "C" év)

OLVASMÁNY Mal 3, 1-4

    Malakiás próféta olyan időben működött, amikor a papok buzgósága alábbhagyott, és a nép vallásos élete is meglazult. Ezért szólítja fel őket megtérésre, s figyelmeztetésül hivatkozik az ítéletre. Előbb azonban az istentiszteletnek és a papságnak meg kell újulnia. Az Úr útját Isten követe készíti majd elő. Az Újszövetség ebben a küldöttben Keresztelő Jánost látta. Krisztus áldozata pedig meghozta az istentisztelet teljességét.

Bővebben...: