Eltöröllek, mert beszéded engedetlenség
volt az Úrral szemben
  2020. augusztus (Kisasszony hava) 3. Hétfő. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Hermina és Lídia látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 4. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Jer 1, 4-5. 17-19

    Jeremiás viharos időkben működött. A babiloni hadsereg ostromolta Jeruzsálemet, s neki az Istenbe vetett bizalomra kellett hangolnia a népet. Azért kapja küldetését ilyen meggyőző szavakkal: kiválasztottalak, megszenteltelek, olyanná teszlek, mint a megerősített város, mint a vasoszlop, mint a szilárd fal. Akárhányan vannak ellened, én veled vagyok. Isten tehát keresztül tudja vinni akaratát, és bárkit felhasználhat eszközként.

Bővebben ...

Vízkereszt utáni vasárnap: Urunk megkeresztelkedése ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 42, 1-4; 6-7

    A próféta a titokzatos alaknak, Jáhve szolgájának képében beszél a Messiásról, akinek küldetése minden néphez szól. Különös erénye az lesz, hogy reményt, bátorítást ad: a megrokkant nádat nem töri le, hanem felegyenesíti. Az apostolok még jobban hittek a győzelemben, mert tudták, hogy Jézus nem szolga, hanem a Fiú, aki az Atya elismerő nyilatkozatával indult el küldetésének teljesítésére.

Bővebben ...

Évközi 3. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Neh 8, 2-4a. 5b. 8-10

    A sinai szövetségkötésnél Isten kinyilatkoztató szava fogta össze a népet és tette igazi vallási közösséggé. A fogságból való hazatérés után Ezdrás ismét Isten szavával emlékezteti népét a szövetségre és Isten ígéreteire. A hit Isten szavának engedelmes elfogadása. Ez így van az Egyházban is: Isten szavához igazodunk, mert ez a tökéletesség útja.

Bővebben ...

Urunk megjelenése (Vízkereszt "C" év)

OLVASMÁNY Iz 60, 1-6

    Isten segítségének közeledését a próféta szívesen érzékelteti a világosság és a sötétség ellentétével. A világosságot Isten dicsôségének megjelenése árasztja. Az Ószövetségben ez a dicsôség (kabod) egyenlô Isten erejével, mindenhatóságával, világfelettiségével és irgalmával. A próféta elôször a fogságból való hazatérésben látja Isten dicsôségének kinyilvánulását, de ez már elôképe Isten jövôbeli nagy tettének, amellyel a népeket összegyűjti a Messiás országába. A napkeleti bölcsek látogatása ehhez adja a bevezetést.

Bővebben ...

Évközi 2. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 62, 1-5

    A próféta a fogságból hazatért népet vigasztata azzal, hogy Isten újra sajátjának tekinti őket és ígéretéről nem feledkezik el. De jellemző módon már nem földi javakról beszél, hanem arról, hogy Isten a szeretetét bensőleg, szellemi kapcsolatban fejezi ki: öröme telik bennük, magához emeli őket reményt ad nekik. A vigasztalásnak ez a módja jelzi, hogy az ígéretek kegyelmi síkon valósulnak meg a Messiás országában.

Bővebben ...

Január 1. Szűz Mária, Isten anyja ünnepe (Újév "C" év)

OLVASMÁNY Szám 6, 22-27

    Az évek fordulóján jó tudni, hogy Isten áldással fordul az ember felé. Áldását adta az ősszülőkre, Ábrahámban áldást ígért minden népnek. Krisztus is megáldotta tanítványait mennybemenetele előtt Az ó- és újszövetségi istentisztelet is áldással végződik, hogy Isten szándékát ébren tartsa bennünk.

Bővebben ...