Gyermekeim, itt az utolsó óra!
  2020. február (Böjtelő hava) 27. Csütörtök. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Ákos és Bátor látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 14. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Zak 9, 9-10

    A próféták mindig igyekeztek helyes útra terelni a nép messiásvárását, hiszen az emberek a földi megpróbáltatások idején szívesen gondoltak politikai szabadítóra, aki jólétet és gondtalan életet biztosít. Itt a próféta arra figyelmeztet, hogy a Messiás a szelídség hatalmával érkezik, nem katonai erővel, s elsősorban a lélek békéjét hozza. Uralma így is kiterjed az egész világra.

Bővebben ...

Jézus Szent Szívének ünnepe ("A" év)

OLVASMÁNY MTörv 7, 6-11

    Ábrahám utódainak vallási életét az a tudat határozta meg, hogy Isten kiválasztotta őket az igaz hitre, jövőt ígért nekik és szövetséget kötött velük. De a kiválasztás elbizakodottságot is szülhetett, ezért tudatosítani kellett az alázatot és a szerénységet. Istent intézkedésében nem a nép kiválósága vezette, őt nem lehetett semmiféle emberi értékkel lekötelezni. Tettének igazi indítéka az a titokzatos szeretet volt, amellyel az embert magához akarja emelni. A hívőknek erre a szeretetre kellett válaszolni azzal, hogy engedelmeskednek Isten parancsainak. Ez jelenti erkölcsi értéküket.

Bővebben ...

Július 2. – Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) ("A" év)

OLVASMÁNY Szof 3, 14-18

    A próféta vigasztalja népét (Sion leányát), hogy Isten a fenyítés után újra visszafogadja őket szeretetébe: közöttük lakik, erősíti őket, bizalmat önt beléjük és irányítja sorsukat. Istennek ez a jelenléte elérte végleges formáját a Fiú emberré levésében. Az isteni személy elkötelezte magát nekünk és üdvösséget szerzett. Mária őt hordozta és őt adta a világnak. A megtestesülésben az egész emberiség megkapta a biztosítékod hogy részesei lehetünk istenségének, ahogy ő részese lett emberségünknek. Amennyiben ,,a hit által Krisztus lakik a szívünkben'' (Ef 3, 17), annyiban Mária igazi előképe minden hívőnek. Az ő lelkületével kell Krisztust hordozni és hozzá hasonlóvá válni.

Bővebben ...

Június 29. – Szent Péter és Szent Pál apostolok – Vigília mise ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 3, 1-10

    Az apostolok első csodája jelzi, hogy Jézus igazolta őket, tehát a tanításuk hitelt érdemel. Péter más alkalommal is ,,Istentől előre kijelölt tanúknak'' mondja az apostolokat. (ApCsel 10, 41) Ugyanakkor a csoda Jézus nevének is a megdicsőítése. A jelenetben benne van az Egyház egész programja. Nem földi javakat osztogat, egész gazdagsága a Krisztustól kapott kegyelmi rend, amely az üdvösségre vezet. Ma is Krisztus nevében oldoz fel a bűntől, az ő nevében könyörög, az ő nevében osztogatja az élet kenyerét.

Bővebben ...

Június 29. – Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe – Ünnepi mise ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 12, 1-11

    Heródes Agrippa 41–44. években uralkodott Judea és Szamaria felett, a rómaiak kegyéből. A zsidók rokonszenvét azzal akarta megszerezni, hogy a keresztények ellen fordult Jakab apostol vértanúságát a szöveg csak megemlíti, de Péter fogságáról úgy beszél, mint az Egyház nagy eseményéről. Az egész közösség imádkozik szabadulásáért, mert személyében valahogy az egész közösség sorsát látják. Szabadulásának leírásában pedig azt akarta érzékeltetni, hogy Isten jelen van Egyházában természetfeletti segítségével, minta hogy az ószövetségi üdvrendet is irányította. A történet az ima erejére is rámutat.

Bővebben ...

Szentháromság vasárnapja utáni vasárnap – Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja ("A" év)

OLVASMÁNY MTörv 8, 2-3. 14b-16a

    Ha a manna valamilyen pusztai növény termése volt is, abban a helyzetben úgy szerepelt, mint a gondviselés ajándéka, amely táplálta vándorló népet. Ebből a szempontból előképe az Oltáriszentségnek, amellyel Krisztus táplálja az örök haza felé vándorló hívőket. A természetfölötti eledel felhívás arra is, hogy a természet adományaiban is meglássuk Isten szeretetét és legyünk hálásak érte.

Bővebben ...