Jaj a gondtalanoknak és elbizakodottaknak
  2022. szeptember (Szent Mihály hava) 25. Vasárnap. "C" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Eufrozsina és Kende látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Nagyböjt 1. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Ter 2, 7-9; 3, 1-7a

    Az úgynevezett ,,teremtéstörténet'' valójában nem azt mondja el, hogy az ember teremtése hogyan ment végbe, hanem kinyilatkoztatott tényeket jelent be, amelyek megvilágítják az ember üdvrendi helyzetét. A tények a következők: az ember test szerint az anyagvilág része, de Istentől kapott lélek élteti, s Isten az embernek megígérte a különleges gondviselést és az örök életet. A földi élet azonban ki van téve kísértésnek, s azt csak úgy lehet legyőzni, ha Isten szavára hallgatunk. A bűn megszüntette a kegyelmi kiváltságokat, s az ember megváltásra szorul.

Bővebben ...

Nagyböjt 2. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Ter 12, 1-4a

    Ábrahám meghívása a kezdete annak a sajátos üdvtörténetnek, amely Krisztussal és a megváltással érte el csúcspontját. Isten nem hagyta magára a bűnös embert. Ábrahámban elindítja az egy Isten tiszteletét és a megváltásra vonatkozó reményt. A hit arra képesíti Ábrahámot, hogy szakítson múltjával és rábízza magát Isten gondviselésére.

Bővebben ...

Nagyböjt 3. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Kiv 17, 3-7

    A nép a pusztában megtapasztalta Isten erejét és jelenlétét. De amikor a nehézségek jelentkeztek, a hit meggyengült bennük és zúgolódtak. A mindenkori ember képe ez. Mindig a jót várjuk az Istentől és nehezünkre esik, hogy az ő szavára támaszkodva kitartsunk a reményben. Isten akkor is irgalmas és adhat újabb jeleket, hogy megerősítse hitünket. De joga van ahhoz is, hogy számonkérje kishitűségünket.

Bővebben ...

Nagyböjt 4. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY 1 Sám 16, 1b. 6-7. 10-13a

    Dávid kiválasztásáról több változat maradt fenn az ószövetségi hagyományban. Itt a szerző két mozzanatot emel ki. Az első az, hogy Dávid volt az ideális uralkodó, aki megtette Isten akaratát, és aki ősatyja a megígért Messiásnak, azért meghívása Istenre vezethető vissza. A másik az, hogy Isten nem a külsőt nézi, hanem a szívet és a lelkületet.

Bővebben ...

Nagyböjt 5. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Ez 37, 12b-14

    A babiloni fogság az ószövetségi nép számára olyan volt, mint a halál állapota. Hiányzott a szentély, az áldozat, az istentisztelet, s erőt vett rajtuk az elhagyatottság érzése. Ezért mutat rá a próféta Isten erejére, amely a halál állapotából is vissza tudja hozni az embert. A megbocsátás és a visszafogadás olyan, mint az új teremtés: Isten új lelket lehel beléjük, s újra az ő népének tudják magukat. A fogságból való szabadulás előképe a lelki megújulásnak, amit majd a Messiás hoz.

Bővebben ...

Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje ("A" év)

OLVASMÁNY Kiv 12, 1-8. 11-14

    A húsvéti bárány feláldozása Jézus áldozatának előképe. Ahogy annak vére Egyiptomban távoltartotta a csapást a választott néptől, úgy hozott Jézus vére szabadulást a bűntől. Az ószövetségi áldozat évenkénti ismétlése nemcsak visszatekintés volt, hanem ébren tartotta a jövő reményét, amit a Messiás valósít meg.

Bővebben ...