Kiragadja az Úr a szegény ember
életét a gonoszok kezéből
  2020. április (Szent György hava) 3. Péntek. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Buda és Richárd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Szentháromság vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Kiv 34, 4b-6. 8-9

    Isten már az ószövetségi üdvtörténetben is úgy nyilatkozott meg, mint felfoghatatlan misztérium, aki egyesíti magában a fönséget, a szellemiséget, a mindenhatóságot és az irgalmat. A bizalmat elsősorban azzal váltotta ki, hogy hűségesnek mutatkozott a szövetséghez. Ezért kéri Mózes, hogy a pusztai vándorlásban vonuljon velük együtt.

Bővebben ...

Pünkösd, vigília mise ("A" év)

OLVASMÁNY Ter 11, 1-9

    Az ember magában hordozza az indíttatást, hogy a hatalmat és a hírnevet minden eszközzel keresse. A Biblia ezt szemlélteti a bábeli torony építésével. Bábelben látható volt Marduk isten temploma hétemeletes tornyával, s a bálványimádás az igaz Isten megtagadása volt: Az ember azonban végül is tehetetlen Istennel szemben, hiszen a gonoszságban sem tud összefogni. A bábeli nyelvzavar ellentéte a Szent lélek adományának, amely arra képesít, hogy minden nyelven hirdessük Isten dicsőségét.

Bővebben ...

Pünkösdvasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 1-11

    A Szentlélek e jövetelével teljesedett a prófétai jövendölés és Jézus ígérete. Külső jelként a nyelvek adományát hozta, aminek az a jelentése, hogy az Egyház küldetést kap minden néphez és nyelvhez az evangélium hirdetésére. Ez végső fokon Isten megdicsőítése lesz. A lángnyelvek jelképezik a Lélek tisztító és lelkesítő erejét, a viharos szélzúgás pedig emlékeztet a Sinai teofániára. Itt most életbe lép az új szövetség, amely már belülről hatja át az embert, ezért nem kőtáblára kell írni.

Bővebben ...

Urunk mennybemenetele ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 1, 1-1 1

    Lukács Jézus mennybemenetelét úgy írja le, mint a hit tárgyát. Az apostolok csak azt tapasztalják meg, hogy Jézus megjelenik és felemelkedik, a többi már az angyali közlésbe tartozik. Az ószövetségi teofániáknál a felhő egyszerre jelzi Isten közelségét és rejtettségét. A leírás állítja, hogy teljesedett a jövendölés, amely szerint a Messiás helyet foglal Isten jobbján. Külön hangsúly van azon is, hogy megígéri a Szentlelket, mint felülről jövő erőt, aki majd vezeti az Egyház tanúskodását.

Bővebben ...

Húsvét 6. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 8, 5-8. 14-17

    A jeruzsálemi keresztények üldözése előmozdította az Egyház terjedését. A szerző Szamariát külön kiemeli, mert az volt az átmenet a pogányok felé. Ők nem éltek vallási közösségben a zsidókkal, de Isten arra méltatta őket, hogy csodák kíséretében győződjenek meg az evangélium igazságáról. Fülöp diakónus tanít és keresztel, de a Szentlelket az apostolok közlik kézrátétellel (bérmálás). Ők biztosítják a jeruzsálemi Egyházzal való közösséget is.

Bővebben ...

Húsvét 5. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 6, 1-7

    Az Egyházat kezdettől fogva Krisztus szava szerint kellett berendezni. A jeruzsálemi közösségben voltak olyanok, akik az ősi lakosságból tértek meg, s olyanok is, akik a tartományokból vándoroltak vissza, s akik inkább görögül beszéltek, nem arámul, s ezeknek már a zsidóságban külön zsinagógájuk volt A belőlük lett keresztények úgy látták, hogy a hozzájuk tartozó szegények és rászorulók nem részesülnek egyenlő elbánásban az alamizsnaosztásnál. Az apostolok ezért választanak ki hét diakónus szolgát, és rájuk bízzák az Egyház szociális ügyeit Ők maguk vigyáznak arra, hogy az evangélium hirdetése semmilyen ok miatt ne szenvedjen kárt.

Bővebben ...