Jaj a gondtalanoknak és elbizakodottaknak
  2022. szeptember (Szent Mihály hava) 25. Vasárnap. "C" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Eufrozsina és Kende látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Nagycsütörtök, krizmaszentelési mise ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9

    Már a próféták is tudatában voltak annak, hogy küldetésüket Isten lelke irányítja, ezért tudták a földi életet kapcsolatba hozni Istennel: az ő vigasztalását és figyelmeztetését közvetítették. Kinyilvánították azt is, hogy Isten megjutalmazza a hűséget és az engedelmességet. Összefoglalótag azt mondhatjuk, hogy a próféták Isten lelkének segítségével rányomták a szentség jellegét népük életére. Ebben előképei Krisztusnak, aki az egész emberiség életét megszentelte.

Bővebben ...

Nagypéntek ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 52, 13-53, 12

    A Jahve szolgájáról szóló négy ének bejelentéseket tesz Istennek arról a titokzatos küldöttéről, aki a nép és az emberiség bűneit hordozza, akit megvetnek, akit a fájdalmak emberének lehet nevezni. Olyan lesz, mintha Isten verte volna meg, pedig csak bűneinkért vállalta a büntetést. Isten kedvét találta a szolga engedelmességében, elfogadta engesztelő áldozatát, ezért szenvedésének meglesz a gyümölcse. Az apostoli Egyház ennek a jövendölésnek a fényében értelmezte, Jézus szenvedését.

Bővebben ...

November 1. – Mindenszentek ünnepe ("A" év)

OLVASMÁNY Jel 7, 2–4. 9–14

    A Jelenések könyve az 1. század végén keletkezett és képekben utal arra, hogy az Egyháznak valódi történeti élete lesz Meg kell küzdenie mindenféle bajjal, a gonoszság hatalmával, de az mind Isten tudtával történik. A választottakra először alkalmazza a 144 ezernyi sokaságod a 12 ószövetségi törzs 12 ezerszereséi azután pedig megszámlálhatatlan sokaságról beszél. Isten végtelenül irgalmas, azért dicsőítés illeti őt és a Bárányt.

Bővebben ...

Pünkösd, vigília mise ("A" év)

OLVASMÁNY Ter 11, 1-9

    Az ember magában hordozza az indíttatást, hogy a hatalmat és a hírnevet minden eszközzel keresse. A Biblia ezt szemlélteti a bábeli torony építésével. Bábelben látható volt Marduk isten temploma hétemeletes tornyával, s a bálványimádás az igaz Isten megtagadása volt: Az ember azonban végül is tehetetlen Istennel szemben, hiszen a gonoszságban sem tud összefogni. A bábeli nyelvzavar ellentéte a Szent lélek adományának, amely arra képesít, hogy minden nyelven hirdessük Isten dicsőségét.

Bővebben ...

Pünkösdvasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 1-11

    A Szentlélek e jövetelével teljesedett a prófétai jövendölés és Jézus ígérete. Külső jelként a nyelvek adományát hozta, aminek az a jelentése, hogy az Egyház küldetést kap minden néphez és nyelvhez az evangélium hirdetésére. Ez végső fokon Isten megdicsőítése lesz. A lángnyelvek jelképezik a Lélek tisztító és lelkesítő erejét, a viharos szélzúgás pedig emlékeztet a Sinai teofániára. Itt most életbe lép az új szövetség, amely már belülről hatja át az embert, ezért nem kőtáblára kell írni.

Bővebben ...

Szentháromság vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Kiv 34, 4b-6. 8-9

    Isten már az ószövetségi üdvtörténetben is úgy nyilatkozott meg, mint felfoghatatlan misztérium, aki egyesíti magában a fönséget, a szellemiséget, a mindenhatóságot és az irgalmat. A bizalmat elsősorban azzal váltotta ki, hogy hűségesnek mutatkozott a szövetséghez. Ezért kéri Mózes, hogy a pusztai vándorlásban vonuljon velük együtt.

Bővebben ...