Isten rendelt minket oda az
evangélium hirdetésére
  2021. május (Pünkösd hava) 8. Szombat. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Mihály és Győző látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Nagyböjt 1. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Ter 2, 7-9; 3, 1-7a

    Az úgynevezett ,,teremtéstörténet'' valójában nem azt mondja el, hogy az ember teremtése hogyan ment végbe, hanem kinyilatkoztatott tényeket jelent be, amelyek megvilágítják az ember üdvrendi helyzetét. A tények a következők: az ember test szerint az anyagvilág része, de Istentől kapott lélek élteti, s Isten az embernek megígérte a különleges gondviselést és az örök életet. A földi élet azonban ki van téve kísértésnek, s azt csak úgy lehet legyőzni, ha Isten szavára hallgatunk. A bűn megszüntette a kegyelmi kiváltságokat, s az ember megváltásra szorul.

Bővebben ...

Évközi 8. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 49, 14-15

    A babiloni fogságban a népet elfogta a csüggedés, hogy Isten elfordult tőlük és elfelejtette őket A próféta azzal vigasztal, hogy Isten hű maradt a szövetséghez, mert ő ezt nem valamilyen jogi kötelezettségnek tekinti, hanem a szeretet megnyilatkozásának. Istenben nagyobb a szeretet az ember iránt, mint az anyában gyermeke iránt. ő nincs kitéve a hangulat és a szenvedély változásának. Amit egyszer vállalt, azt mindörökre tartja.

Bővebben ...

Évközi 7. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Lev 19, 1-2. 17-18

    A szentség az Ószövetségben elsősorban elkülönítettet, Isten számára való legfoglaltságot jelentett De mivel Isten erkölcsileg is szent volt, azért megkövetelte, hogy az ember viselkedése is igazodjék az ő akaratához. Ennek az erkölcsi magatartásnak a próbaköve a felebaráti szeretet, az igazságosság, a türelem, a segítés gyakorlása. A régiek ezeket csak honfitársaikra vonatkoztatták, Krisztus kiterjesztette minden emberre.

Bővebben ...

Évközi 6. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Sir 15, 15-20

    Az ószövetségi bölcs két tévedést cáfol. Az egyik az, hogy a bűnt nem lehet elkerülni, hiszen Isten maga felelős érte, mert ilyennek teremtette az embert, a másik pedig az, hogy Isten nem törődik az emberrel és bűneit sem ismeri. De csak azok beszélnek így, akik sem az igaz Istent nem ismerik, sem az embert. Isten nem tagadja meg teremtményét, hanem célhoz akarja vezetni, s az embert olyannak teremtette, hogy választhat a jó és a rossz között, s ezért felelős is tetteiért.

Bővebben ...

Évközi 5. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 58, 7-10

    Már az ószövetségi Szentírás szövegei mutatják, hogy az Isten iránt való engedelmességet és tiszteletet csak az emberi kötelességek teljesítésével lehet bizonyítani. Istent nem lehet imádsággal és böjttel megvesztegetni, ha az emberekkel szemben igazságtalanok vagyunk. Az ő akarata elsősorban az, hogy gyakoroljuk a szeretetet, segítsünk a rászorulókon, s akkor jogunk lesz ahhoz, hogy kérjük segítségét saját ügyeinkben is.

Bővebben ...

Évközi 4. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Szof 2, 3; 3, 12-13

    Az ószövetségi nép körében is voltak elbizakodott és hatalmaskodó emberek. A próféta tudja, hogy Isten ítéletet tart, ezért bátorítja az egyszerűeket és szegényeket, hogy támaszkodjanak Isten gondviselésére és nála keressenek menedéket. A történelem viharaiban az ilyen szent maradék'' menti át Isten ígéreteit, s ők mindig a jövő biztosítékai. Jézus is a lelki szegényeket, a szelídeket, az egyszerű szívűeket mondta boldognak.

 

Bővebben ...